Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Unvan: AYŞEGÜL TURAN-GörDuyÖğren Dil Terapisi Materyalleri.

Adres: Sıraselviler cad. 59 / 9 Taksim, İstanbul

Web adresi: www.gorduyogren.shop

E-posta Adresi: info@gorduyogren.shop

Tel: 532 2747104.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – AMAÇ :

Bu yönetmeliğin amacı; 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılmasının usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 2-Kapsam

Bu Yönetmelik, elektronik ortamda ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifasını kararlaştırılan maddeleri içermektedir.

MADDE3-Dayanak

Bu Yönetmelik, 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4-ÖN BİLGİLER

4.1-Ünvan: Ayşegül Turan-GörDuyÖğren Dil Terapisi Materyalleri (Bundan Sonra www.gorduyogren.shop olarak anılacak).
Adres: Sıraselviler cad. 59/9 Beyoğlu-İstanbul

info@gorduyogren.shop

4.2-Müşteri olarak “www.gorduyogren.shop” alışveriş sitesine üye ve/veya başvuran kişi. (Bundan sonra ALICI olarak anılacak). Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

4.3- Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin miktarı,marka/modelleri, rengi, adedi, satış bedeli,ödeme şekli, siparişe ilişkin tüm bilgiler   “www.gorduyogren.shop” alışveriş sitesinde açıklanmıştır.

4.4-Sözleşme konusu ürün ve ürünlerin; satış bilgileri  “www.gorduyogren.shop” alışveriş sitesinde açıklanmıştır.

4.5-Sözleşme konusu ürün ve ürünlerin; satış bilgilerindeki değişiklikler ALICI’nın haberi olmaksınız yapılabilir.  “www.gorduyogren.shop” tarafından haber verilmesi zorunlu değildir. 

4.6-Alıcı Madde 6’daki koşullar gereği cayma hakkına sahiptir.

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1 – ALICI, tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden www.gorduyogren.shop sorumlu tutulamaz.

5.3 –  “Ayşegül Turan-GörDuyÖğren Dil Terapisi Materyalleri” sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.4 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, “Ayşegül Turan-GörduyÖğren Dil Terapisi Materyalleri” ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.5- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini AYŞEGÜL TURAN-GörDuyÖğren Dil Terapisi Materyallerine ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde  “AYŞEGÜL TURAN-GörduyÖğren Dil Terapisi Materyallerine gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

5.6- AYŞEGÜL TURAN-GörDuyÖğren Dil Terapisi Materyalleri. mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.


MADDE 6- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde AYŞEGÜL TURAN-GörDuyÖğren Dil Terapisi Materyalleri, mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler ve 3. parti firmalar aracılığıyla verilen hizmetlerle ilgili AYŞEGÜL TURAN-GörDuyÖğren Dil Terapisi Materyallerinin iade alamayacağı türden ürünlerle ilgili tutarlar ve ssl sertifikası ve ödenen hosting ücretinin kullanılan gün sayısı kadar tutarı iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, piller, sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) ve cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.
Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.
Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktı.